Sklep Sveta (EU) 2015/2377 z dne 26. oktober 2015 o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije in o njegovi začasni uporabi