Kommissionens beslut av den 11/03/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7928 - RPC GROUP / GCS) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)