Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 268, 14 oktober 1995