Europaparlamentets beslut (EU) 2016/1593 av den 28 april 2016 om avslutande av räkenskaperna för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (f.d. gemensamma företaget för genomförande av det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel) för budgetåret 2014