Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 135, 2 juni 1995