TITJUR Mathes & Schurr Förslag till avgörande av generaladvokat Warner föredraget den 28 november 1973. # Hugo Mathes & Schurr KG mot Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Begäran om förhandsavgörande: Hessisches Finanzgericht - Tyskland. # Mål 142-73.