Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 182, 12 juni 1998