Mål T-48/16: Talan väckt den 2 februari 2016 – Sigma Orionis mot kommissionen