Opinia rzecznika generalnego J. Kokott przedstawiona w dniu 14 lipca 2016 r.$