Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsat den 14. juli 2016.