Stanovisko generální advokátky J. Kokott přednesené dne 14. července 2016$