Sag T-545/18: Rettens dom af 11. september 2019 – YL mod Kommissionen (Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – forfremmelsesåret 2017 – afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 7 med virkning fra den 1. januar 2017 – vedtægtens artikel 45 – artikel 9, stk. 3, i bilag IX til vedtægten – magtfordrejning – disciplinærsanktion)