Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 313, 15 oktober 1997