Cauza C-377/14: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 aprilie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajský soud v Praze – Republica Cehă) – Ernst Georg Radlinger, Helena Radlingerová/FINWAY a.s. (Trimitere preliminară – Directiva 93/13/CEE – Articolul 7 – Norme naționale care reglementează procedura insolvenței – Datorii provenind dintr-un contract de credit de consum – Cale de atac jurisdicțională efectivă – Punctul 1 litera (e) din anexă – Caracter disproporționat al sumei compensației – Directiva 2008/48/CE – Articolul 3 litera (l) – Valoarea totală a creditului – Punctul I din anexa I – Valoarea tragerii – Calculul dobânzii anuale efective – Articolul 10 alineatul (2) – Obligația de informare – Examinare din oficiu – Sancțiune)