Cauza T-320/20: Acțiune introdusă la 27 mai 2020 – Mainova/Comisia