Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 337, 13 december 2002