Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/976 av den 17 juni 2016 om fastställande av vilka kvantiteter som ska läggas till den kvantitet som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för den tullkvot som öppnades genom förordning (EG) nr 536/2007 för fjäderfäkött från Amerikas förenta stater