Europeiska unionens officiella tidning, C 345, 18 oktober 2015