Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1072 av den 29 juni 2016 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av vissa keramiska skumfilter med ursprung i Folkrepubliken Kina$