Kommissionens beslut av den 16 juni 2016 om ändring av bilagan till det monetära avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken San Marino$