Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 19, 18 januari 1997