Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Meddelande från kommissionen: Investeringar i sysselsättning och tillväxt – en maximering av de europeiska struktur- och investeringsfondernas bidrag [COM(2015) 639 final]