STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD)) Zpravodaj: Igor Šoltes