Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1164 av den 15 juli 2015 om fastställande av den kvantitativa gränsen för export av utomkvotssocker och -isoglukos fram till slutet av regleringsåret 2015/16