Utemeljitev Sveta: Stališče Sveta (EU) št. 14/2016 v prvi obravnavi za sprejetje uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1365/2006 o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh glede prenosa prenesenih in izvedbenih pooblastil na Komisijo za sprejetje nekaterih ukrepov