Mål T-560/12: Tribunalens beslut av den 6 juni 2016 – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej mot ECHA