Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1358 av den 9 augusti 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker