Europeiska unionens officiella tidning, C 281, 22 november 2003