Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1228 av den 27 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker