Mål F-24/16: Talan väckt den 13 maj 2016 – ZZ mot kommissionen