Cauza C-231/19: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 2 iulie 2020 (cerere de decizie preliminară formulată de Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Regatul Unit) – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Scutiri – Articolul 135 alineatul (1) litera (g) – Scutirea operațiunilor de gestionare a fondurilor comune de plasament – Prestație unică utilizată pentru gestionarea fondurilor comune de plasament și a altor fonduri]