Lieta C-231/19: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 2. jūlija spriedums (Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Blackrock Investment Management (UK) Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Nodokļu uzlikšana – Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) – Direktīva 2006/112/EK – Atbrīvojumi no nodokļa – 135. panta 1. punkta g) apakšpunkts – Kopīgu ieguldījumu fondu pārvaldīšanas atbrīvojums – Vienots pakalpojums, kas tiek izmantots kopīgu ieguldījumu fondu un citu fondu pārvaldīšanai)