Skriftlig fråga E-004731/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) till kommissionen. Kurdiska kvinnor i Turkiet