Europeiska unionens officiella tidning, L 337, 20 december 2011