Kommissionens beslut av den 05/01/2016 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.7882 - THOMAS H LEE PARTNERS / GOLDMAN SACHS / GCA SERVICE GROUP) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)