SKRIFTLIG FRÅGA E-1784/99 från Mark Watts (PSE) till kommissionen. Luftfartssäkerhet.