Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C 315, 03 november 1999