Följande information lämnas för kännedom till MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), FOLKFRONTEN FÖR PALESTINAS BEFRIELSE (PFLP), FOLKFRONTEN FÖR PALESTINAS BEFRIELSE – GENERALKOMMANDOT, (alias PFLP-Generalkommandot) som finns upptagna på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagan till rådets genomförandeförordning (EU) nr 2015/2425 av den 21 december 2015)