Europeiska unionens officiella tidning, L 304, 23 oktober 2014