EUROPAPARLAMENTET SESSIONEN 2012–2013 Sammanträdena den 11–14 mars 2013 Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 162 E, 7.6.2013. ANTAGNA TEXTER