Дело C-305/16: Преюдициално запитване от First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Обединено кралство), постъпило на 30 май 2016 г. — Avon Cosmetics Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs