Rezolucija Europskog parlamenta od 27. listopada 2015. s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća ENIAC za financijsku godinu 2013.