Europeiska unionens officiella tidning, C 211, 05 september 2003