Mål T-329/16: Talan väckt den 21 juni 2016 – Bristol-Myers Squibb Pharma mot kommissionen och EMA