Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8041 – M&G/Anchorage/PHS Group Investments) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)