Vec C-22/20: Žaloba podaná 17. januára 2020 – Európska komisia/Švédske kráľovstvo