Kommissionens beslut av den 23 juni 2003 om fastställande av att vissa medlemsstater samt regioner i vissa medlemsstater har status som officiellt fria från tuberkulos, brucellos och enzootisk bovin leukos när det gäller nötkreatursbesättningar [delgivet med nr K(2003) 1925] (Text av betydelse för EES) (2003/467/EG)