Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2019/1768 (2019. gada 23. oktobris), ar ko attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes un noteiktu tās atkarīgo teritoriju iekļaušanu to trešo valstu sarakstā, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest liellopu embrijus, groza Lēmuma 2006/168/EK I pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 7636) (Dokuments attiecas uz EEZ)