Mål T-491/15: Tribunalens dom av den 14 juli 2016 – Volkswagen mot EUIPO (ConnectedWork) (EU-varumärke — Ansökan om registrering av EU-ordmärket ConnectedWork — Absolut registreringshinder — Ej särskiljbar — Artikel 7.1 b och artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 — Motiveringsskyldighet)