ETA:n sekakomitean päätös N:o 67/2018, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2018, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta [2020/84]